Kristallpendel


Så här använder du en kristallpendel:

En kristallpendel kan användas för olika ändamål, inklusive healing, chakrabalansering, vägledning och att förstärka dina avsikter. Det finns pendlar tillverkade av olika typer av kristaller, och när det kommer till att arbeta med dem är det bästa rådet att följa din egen intuition. Välj den pendel som drar dig mest till sig eller den som bäst passar det specifika syftet du har i åtanke.

Hur fungerar en pendel? När du håller i en pendel reagerar den på de mikroskopiska nervreaktioner som uppstår när du ställer en fråga. Dessa nervreaktioner överförs från ditt undermedvetna genom dina fingrar och sedan till pendeln, vilket får den att röra sig på ett visst sätt. Med andra ord kan man säga att pendeln agerar som en förlängning av ditt undermedvetna och fungerar inte på något magiskt sätt genom att ge dig svar. Svaren finns redan inom dig, men de kan vara så djupt rotade att du inte är medveten om dem.


Programmera din pendel: Innan du börjar använda din pendel behöver du först "programmera" den så att du kan tolka dess rörelser och signaler. Om du har fått en ny pendel hemma bör du också rena den, precis som du skulle göra med vanliga kristaller. 


Så här programmerar du din pendel:

  1. Placera din armbåge på en stabil yta, såsom ett bord, och håll pendeln i din icke-dominanta hand. Om du är högerhänt, håll den i din vänstra hand och vice versa. (När du använder pendeln för healing, till exempel chakrabalansering, bör du alltid hålla den i vänster hand, eftersom den vänstra sidan anses vara mottagande för energi.)

  2. Håll pendeln mellan tummen och pekfingret och låt den först bli helt stilla.

  3. Placera din andra handled under pendeln och be pendeln att visa ett "ja" genom att fråga, "visa mig ett ja." Pendeln kan då börja röra sig i cirklar eller pendla från sida till sida. Detta kommer att vara din pendels sätt att indikera "ja."

  4. Återigen, låt pendeln bli helt stilla och be den nu att visa ett "nej." Observera hur pendeln rör sig, eftersom detta kommer att vara din pendels sätt att ange "nej."

  5. Nu kan du börja ställa ja- och nej-frågor till pendeln och använda dess reaktioner som svar.

  6. Om du vill att pendeln ska visa dig ett "kanske" eller "vet inte," kan du också göra det genom att ställa frågan på det sättet och observera pendelns rörelser.

Genom att följa dessa steg kan du programmera din pendel och använda den för att få svar på dina frågor genom dess olika rörelsemönster.


Efter att du har programmerat din pendel är det viktigt att göra en kontroll, särskilt om det är en ny pendel du arbetar med. Det kan vara användbart att ställa enkla och kända frågor som "Är mitt namn [ditt namn]?" eller "Är jag [ålder] år gammal?" för att se om pendeln visar korrekta svar.

När du är redo att använda pendeln för vägledning, börjar du med att först grunda dig själv. Ta en kort stund för meditation eller sluta bara ögonen och ta några djupa andetag. Försök att hålla ditt sinne öppet, utan att bedöma eller värdera det som kommer upp under pendlingen. Använd pendeln som ett verktyg för att få vägledning och svar från ditt undermedvetna. Du kan även använda pendeln för att få insikt om olika föremål, böcker eller mat och om de är rätt för dig.

Om pendeln inte ger svar kan det bero på flera faktorer. Det kan vara att frågan är otydlig, att pendeln behöver rensas eller omställas, att du är osäker på din fråga eller att du inte har fullständig förståelse för pendelns rörelser som indikerar "det går inte att svara på än." Ibland måste du också acceptera att du inte kan få svar på allt, och det kan finnas en mening med det. I sådana fall är det bäst att lägga bort pendeln och försöka igen vid ett senare tillfälle.